Idag har vår osteolog (benexpert) Caroline Ahlström Arcini arbetat med att preparera fram det benmaterial som framkommit i de skelettgravar som identifierats uppe på höjdläget. Tidigare i veckan hittade vi en fin flintdolk från bondestenålder, cirka 4000 år gammal, i samma miljö. Idag rensade Caroline fram ett kranium av en individ som troligen gravlagts vid samma tid.

Vi tror att vi har en samling av 4 – 5 skelettgravar som ligger förhållandevis samlade, men det kan inte uteslutas att vi kommer att kunna identifiera ännu fler längre österut längs höjdryggen.

Hur som helst kan vi nu börja tala om ett gravfält och framöver hoppas vi kunna avgöra huruvida det nyttjats även under andra tidsperioder än under den sena bondestenåldern, s k senneolitikum, för cirka 4000 år sedan.