Foto ovan: Fröken Löfgrens gård monterades ner på 1950-talet och återuppfördes i kulturreservatet Gamla Linköping 1979. Nu byggs det om till B&B.

Ett av de många flyttade husen i Gamla Linköping kommer ursprungligen från Ågatan 9, där Handelsbanken numera ligger. Huset i två våningar och med rödfärgad panel har fungerat som lampateljé men byggs nu om till Bed & Breakfast.

Det blev en unik möjlighet att tillsammans med Gamla Linköpings byggnadsantikvarie Jessica Åkeson få studera husets timmerstommar bakom lager av tapeter. En chans att dokumentera och analysera byggnaden för att förstå dess historia bättre.

Det är kanske inte självklart att ett hus som flyttats från sin ursprungliga miljö har så mycket historia kvar att berätta. Friluftsmuseet är en fin miljö att vandra runt i, men kollegor har avrått från att spilla tid på att undersöka huset som ett historiskt dokument. Men det blev istället tvärtom. En delvis helt ny bild träder fram.

På platsen för Fröken Löfgrens gård hittar vi idag ett nytt bankhus på Ågatan. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Huset monterades ner på 1950-talet. Stock för stock märktes upp, men fick sedan ligga under presenning i kulturreservatet. Först 1979 kunde det återuppföras på sin nuvarande plats.

Vår undersökning visar att väldigt mycket av husets timmer har kommit på rätt plats. I många fall sitter de små masonitbitarna med stockarnas numrering fortfarande kvar. Gamla ytterväggar har fortfarande rödfärg bevarad. Innerväggar är huggfläkta för att fästa äldre lerklining som äldsta form av väggbeklädnad. Vi hittar också spår efter äldre träpanel. Och inte minst husets skarvar framträder tydligt, viktiga ledtrådar för att förstå husets egen historia.

En av väggarna i Fröken Löfgrens gård, frilagd och tillgänglig för dokumentation. Notera de små masonitbitarna med numrering. Märkningen från nedmonteringen på 1950-talet finns fortfarande kvar. övre delarna är huggfläkta, som fäste för lerbruk. De nedre delarna obehandlade, sannolikt fanns här en träpanel, en bröstning. Foto: Arkeologerna (CC-BY)