Nu är utgrävningen av Stala 352 avslutat. Arbetet har varit tufft då vi har haft en terräng genom skogen på ca 20 min till och från våran bod. Troligtvis arbetade vi med både stenklättberg och stensättningar. Näst sista dagen av arbetet hittade Jessica brända ben i en skreva, Hurra!, fynd som kan dateras via kol-14 prov.

.

The excavation of Stala 352 is finished. It has been a rough working experience though the terrain through the woods has taken app. 20 minutes (one way) to and from our shed. The area that we worked with was probably  both rocky mountains and stonebarrow. Second to last day of the excavation Jessica found burnt bones in a crevice, Hurray!, finds that can be dated via carbon-14 analysis. 

 

   

 

Sista dagen lades fokus på att se om stenblocket kan vara uppallad eller om stenarna tryckts under. Den verkar inte vara uppallad utan troligtvis har den rullats dit eller legat i skrevan för att sedan fyllas med sten under blocket. I anslutning till stenblocket (mot Norr) finns en annan skreva som fyllts med stenar där även flinta hittades.

.

The last day we focused on examine if the stone boulder could have been propped or if the stones have been pushed underneath it. It seems like it hasn’t been propped but probably it has been rolled there or it lay on the crevice and the stones where filled under the boulder. Adjacent to the stone boulder (Northward) there is another crevice that has been filled with stones where we also found flint.