För tusentals år sedan byggde människorna flacka stensättningar högt upp på bergskrön med milsvid utsikt över skärgården. Kanske begravde de sina döda här. Under oktober 2017 grävs de i Stala på Orust ut.

Läs mer om projektet i Järnåldersgravar med utsikt.