Nu är vi igång med utgrävningarna i Varekil på Orust!

Vi kommer under 7 veckor undersöka 6 stensättningar längs väg 160, som tolkas som gravar. I bloggen kommer ni få följa vårt arbete från fält i olika väderförhållanden och diverse resultat och icke-resultat. Du som följer oss får en inblick bakom kulisserna från första parkett:)

.

We have started with the excavations in Varekil on Orust!

Under 7 weeks we will excavate 6 stone formations along road 160, which are interpreted as graves. In the blog you will be able to follow our field work in different weather conditions and various results and non-results. You’ll get an insight behind the scenes from the first parquet:)

.