Då har vi påbörjat arbetet på Stala 352. En stensättning som registrerats till stenklätt berg och som nu åter tolkas som en stensättning. Vi får se vad resultatet visar.

We have started excavating on Stala 352. A stonebarrow that has been registered as a stone clad mountain and which is now again interpreted as a stone setting. We´ll see what the results show.

.

Dag 1

Avtorvnings  arbetet är igång!

Day 1

The removal of the turf in on!

Dag 3

Avtorvningen avklarad och drönarbild (flygfoto) tagen. Som ni ser så finns även här en stenbumling. Vad hade den för betydelse? Ut mot norr var det hav här under  senare delen av bronsåldern. Kan stenbumlingen ha använts som ett sjömärke?

Day 3

The removal of the turf is done and a droner picture (air-photo) is taken. As you can see there is a boulder also here. What did it mean? In the later part of the Bronze Age there was sea here to the North. Can the stone boulder have been used as a navigation mark?