Det senare 1800-talets trädgård med rabatter och stenlagda gångar rensas fram på landeriet 

Vi har med grävmaskin börjat gräva bort gräset närmast muren som inramar landeriets övre terrass. Genast syntes en stenlagd gång som följer murens dragning. På båda sidor om den stenlagda gången finns bäddar efter rabatter. När vi rensar fram stenarna från lös jord på gången så kommer den hårt packade trampytan fram. En viktig uppgift blir att dokumentera trädgårdens olika generationer gångar och odlingar.

Stenarna i trädgårdsgången rensas fram och lös jord tas bort med en liten hacka. Mellan den stenlagda gången och muren finns utrymme efter en rak rabatt som följt muren.

En viktig metod är att använda metalldetektor vid avbaning av jord. Samtidigt som grävmaskinen skalar av grässvålen så går vår metalldetektorspecialist efter och söker av marken. Platsen där detektorn gör ljudliga utslag markeras och maskinen ger olika utslag för olika metaller. En skicklig specialist hör också på vilket djup föremålet ligger och även hur mycket metall föremålet bör innehålla.

Metalldetektor används hela tiden vid avbaning och föremål i metall mäts in där de påträffas. På den stenlagda gången hittades ett ettöresmynt från 1886 som ger en fingervisning om på vilken nivå vi befinner oss i tid.

Det är vanligt att en hel del metallföremål råkas på vid våra grävningar. Allt från spik till mynt kan hittas. Särskilt intressant är föremål som kan berätta något om vad som hänt på platsen, som till exempel odlingsredskap. För att datera händelser kan mynten vara mycket användbara då vi får fram ett årtal på myntets prägling.

Även en sporre, som suttit på en ryttares klack, hittades vid detekteringen i rabatten.