Tobaksodlingar, gamla trädgårdar och exotiska växter. I Göteborg finns ett stort antal gamla så kallade ”landerier”. Områden som tillhörde staden och som förr i tiden användes för jordbruk, odling och bebyggelse. Nu undersöks Johannesbergs landeri.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.