Hycklinge kyrka i södra Östergötland byggs om för att möta nutidens krav för verksamheten. Vatten och avlopp ska in i kyrkan och då undersöker vi i samband med grävning för ledningarna om det finns några spår efter 1100/1200-talskyrkan, som sannolikt revs på 1700-talet. Mycket lite är känt om denna.


En nu framgrävd stengrund i långhusets nordvästra hörn utgör förmodligen rester efter kyrkan. Om det finns lämningar som golv eller fundament för altare mm innanför grunden, kunde inte avgöras eftersom det området inte berördes. Det kanske blir en framtida undersökning.

Senast det grävdes här var för 25 år sedan, då hittades, förutom fundamentstenen till dopfunten, en minnessten med latinsk text på tre av granitstenens sidor. Texten tolkades som ”Be fader vår för själen på denna plats” och berättade också att Ubba och Ragnar hade ristat. Någon uppgift om vem man skulle be för fanns inte. Lotta Feldt, Hans Merseburg och Sune Ljungstedt tolkade den som tidigmedeltida. Bilderna föreställer de vackra kyrkfönstren, utsikten från kyrkan ner mot sjön Åsunden, den ristade stenen, miljön vid kyrkan med den vackra gamla skolan från 1860-talet och 1700-talets fattigstuga samt den påträffade grunden.