Efter några dagars grävande vid Vårfrukyrkan, är nu halva området för sakristian avtäckt. De enormt kraftiga murarna framträder tydligt liksom en liten källare i rummets ena hörn. Källaren är mestadels byggd i tegel. Något nattvardsvin hade inte lämnats kvar eller också var det de som la ner avloppsledningen 1983, som tog hand om det.

Vi har kunnat konstatera att sakristian inte är ursprunglig, något som tidigare har föreslagits. Men på kyrkans ena strävpelare syns förtagningar i murverket som visar att man ursprungligen planerade att uppföra sakristian i ett senare skede.