Det var inte bara under vikingatid som området utnyttjades flitigt. När vi undersökte av en av gravhögarna visade det sig att en husgrund hade byggts precis ovanpå graven. Stenar ser dessutom ut att ha plockats från kringliggande gravar för att få till ett bra underlag till golvet. Har vi hittat resterna av det torp som gett platsen sitt namn? Och kände de som bodde här för några hundra år sedan till att de byggde huset på en gravplats?

Nu pågår en utgrävning av ett stort gravfält från vikingatid med över 150 gravar som ska undersökas. Undersökningen är den största i sitt slag i Östergötland.

Medverkande: Karin Lindeblad, arkeolog (står fel namn på skylt i slutet av filmen)
Film & klippning: Ninna Bengtsson
Musik: Heavy Interlude av Kevin MacLeod licensieras Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Källa: https://incompetech.com/music/