Nu har vi fått uppleva en sommar, en fantastisk höst och även fått en försmak av vintern utmed den norra sidan av E18. Samtliga fem lokaler som berörs av vårt projekt – fyra gravplatser och en boplats – är nu undersökta, man kan fundera över hur mycket jord och stenar vi har flyttat på längs med sträckan!

Fältarbetet är avklarat men många spännande frågor har väckts. Nu ska fynd och resultat tolkas och analyseras. Foto: Arkeologerna CC BY

Nu när vi har avslutat fältfasen vidtar en gediget arbete med att steg för steg tolka de olika platserna, exempelvis vad gäller hur de har använts, vad man har gjort där och när de varit i bruk. Detta sker med bland annat fyndregistrering, analyser av jordprovers innehåll och osteologiska analyser. På så sätt kan vi ta reda på vilka människor som har begravts samt vilka djur de fått med sig, men även vilka föremål som följt med de begravda individerna.

Hur och när har boplatsområdet vid Sörstafors använts? Hur ska Eriksberg förstås med en sådan intensiv närvaro under en lång tid? Vilka aktiviteter har utförts här, omkring, på och invid det rosa iögonenfallande berget? Finns det en samtida koppling mellan Sörstafors och Eriksberg?

Arkeologer rensar fram lämningar på en klippa.
En varm höstdag på Eriksberg. Arkeologerna rensar fram lämningar på klippans topp. Foto: Arkeologerna CC BY

Lokalerna vid Hillsta och Åby visade sig vara mindre än vad som tidigare antagits och just därför väcker det många frågor. Vid Åby har nu två gravar undersökts. Varför har dessa personer begravts här? I Hillsta fanns endast en grav som anlagts på en sluttning som vette åt norr. Vad symboliserar den?

Frågorna är många och vi hoppas kunna besvara dem!
Följ oss gärna här på bloggen där vi regelbundet kommer att informera om resultaten av de arkeologiska undersökningarna.

Takbärande stolpar i ett långhus är markerat med röda koner i leran.
Senhöst på Sörstafors. Arkeologerna har markerat de takbärande stolparna i ett långhus, med röda koner i leran. Foto: Arkeologerna CC BY