Nu har vi banat av matjord på boplatsområdena från cirka 1 900–900 f. Kr i den södra delen av undersökningsområdet. Här har vi hittat stolphål samt härdar och kokgropar som använts för matlagning.

Långprofil genom strandbrinken ut i den forna havsviken.

Dessutom har vi undersökt olika typer av stora täktgropar där man har tagit upp lera för keramiktillverkning och husbygge. Det finns emellertid inga spår av hus inom de avbanade områdena, så vi vet inte var bebyggelsen har legat. I vissa av de undersökta anläggningarna har vi hittat keramikskärvor och flintskrapor.

En av kokgroparna som ligger precis på den forna stranden.

I våtmarksområdet i norr har vi dragit tre långprofiler genom en kraftig sluttning som troligen är en del av den så kallade littorinavallen, en bildning efter ett havsnivåmaximum från cirka 6000 f. Kr. då havet nådde omkring fem meter över nuvarande havsnivå i Öresund.

I de långa schakten kan vi se olika nivåer med gyttja och torv som bildats under årtusenden när det gick in en havsvik här. I lagren finns ett blandat utkastmaterial, dvs sopor från olika perioder, från cirka 7500–800 f. Kr. Vi har även banat av ytor ovanför strandbrinken och här finns ett område med många härdar och kokgropar som troligen kan dateras till bronsålder, förmodligen har man sysslat med matlagning nere på stranden. På ytorna ovanför stranden har vi bara hittat ett fåtal anläggningar än så länge.

Nya resultat väntar framöver…

Avbaning av matjord med grävmaskin i de södra delarna av undersökningsområdet.
Dokumentation av ett område med lertäktsgropar.