Borstahusen

Blogginlägg 2020.07.07

Sista veckan i fält

Pilspetsar, skäror, yxor. Undersökningen av våtmarken i Borstahusen i Landskrona har gett fler intressanta fynd som kan tolkas som offernedsättningar.

Blogginlägg 2020.07.01

Offerfynd i våtmarken vid Borstahusen

En sten med skålgropar, flintdolk, yxa och en rad vackra flintredskap. Förmodligen dumpade man inte bara avfall i våtmarken i Landskrona utan offrade även till gudarna.

Blogginlägg 2020.06.24

Flertusenårig våtmark undersöks vid Borstahusen

I strandkanten dumpades djurben och flintredskap under stenåldern. Ett helt keramikkärl har satts ned, troligen som offer.

Publikation

Från lagunens människor till bronsålderns bönder

En boplats i Borstahusen. Broschyr

Blogginlägg 2020.06.11

Matlagning under bronsåldern

Undersökningen i Borstahusen rullar på. Vi har hittat stolphål men även härdar och kokgropar som använts för matlagning.

Uppdrag

Tusenåriga boplatser vid en våtmark

Från lagunens människor till bronsålderns bönder. Fynd av en flintskära, keramik och ben berättar historier från Borstahusen. Nu undersöks området.

Publikation

Borstahusen 1:1

Rapport 2019:60. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Christoffer Hagberg och Mathilda Kjällquist m fl

Publikation

En aktivitetsyta från bronsålder

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning, Skåne, Kennet Stark