Borstahusen

Publikation

Borstahusen 1:1

Rapport 2019:60. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Christoffer Hagberg och Mathilda Kjällquist m fl

Uppdrag

Dolda tusenåriga spår i Borstahusen

Lämningar från stenålder och bronsålder har hittats i Landskrona.

Publikation

En aktivitetsyta från bronsålder

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning, Skåne, Kennet Stark