Vi är nu inne på den sista intensiva veckan av undersökningen vid Borstahusen. Undersökningen av våtmarken har fortsatt ett ge ännu fler intressanta fynd som kan tolkas som offernedsättningar gjorda i grunt vatten i kanten av en grund havslagun, och som över tiden har omvandlats till ett förmodat alkärr.

En av bergartsyxorna från den äldre delen av bondestenåldern. Foto: Arkeologerna CC-BY

Flera av fynden utgörs av yxor som utifrån sitt utseende kan dateras till den tidigare delen av bondestenåldern, cirka 4 000–3 500 f. Kr, men även några dåligt bevarade keramikkärl från perioden har hittats. Vi har även fynd som kan dateras till cirka 3 000–2 000 f. Kr. i form av flintpilspetsar och en lårbensformad slipsten som behandlades i förra bloggen.

Spånpilspets i flinta från den mellersta delen av bondestenåldern. Foto: Arkeologerna CC-BY

De flesta fynden kan emellertid dateras till den senare delen av bondestenåldern och bronsåldern, cirka 2 000–800 f. Kr. Flintskäror och delar av flintdolkar samt en spjutspets i flinta har hittats, och även keramikskärvor samt mängder av djurben. Djurbenen har spår efter slakt och styckning, vilket visar att man även slängt ut avfall i våtmarken. Benen från denna tidsperiod kommer främst från nötkreatur.

Pilspets i flinta med urnupen bas. Foto: Arkeologerna CC-BY
Spjutspets i flinta från den senare delen av bondestenåldern. Foto: Arkeologerna CC-BY

Det har även hittats djurben i en del kokgropar och detta visar att man även tillagat och berett de slaktade och styckade djuren på plats. Genom att göra en så kallad slitspårsanalys av det omfattande flintmaterial som hittats i våtmarken kommer vi att kunna ta reda på mer exakt hur slakten och styckningen gått till och även avgöra om man berett hudar och sysslat med ben- och hornhantverk på platsen.

En kokgrop med en del av en underkäke från ko. Foto: Arkeologerna CC-BY
Del av en underkäke från en ko. Foto: Arkeologerna CC-BY

Nästa vecka börjar vi efterbearbetningen  och rapporteringen av undersökningen vid Borstahusen och många fler blogginlägg kommer att läggas ut för att visa denna del av arbetet.