våtmark

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne. Mathilda Kjällquist m. fl.

Publikation

Skegrie 12:4 och 12:7

Rapport 2017:43. Lämningar från yngre stenåldern. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Östra Torn 29:24

Rapport 2017:34. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Östra Odarslöv 13:5, ESS-området

Rapport 2017:11. Forntid möter framtid, volym 1, 2, 3. Arkeologisk undersökning, Skåne. Kristian Brink & Stefan Larsson (red)

Blogginlägg 2015.11.16

Våtmarker

Mossar och våtmarker är såväl goda geologiska arkiv som presumtiva ”fällor” arkeologiskt material. Möjligheterna är stora att finna fynd och...