våtmark

Uppdrag

Kommunikation och ritualer vid Resebro mosse

Nära Löfstad slott finns rester efter en forntida offerplats där ett bronsålderssvärd tidigare hittats liksom en gammal väg. I höst undersöks det spännande området Resebro mosse.

Publikation

Våtmarker och åkrar

Rapport 2021:66 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Nathalie Hyll och Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Per Lagerås

Blogginlägg 2020.07.07

Sista veckan i fält

Pilspetsar, skäror, yxor. Undersökningen av våtmarken i Borstahusen i Landskrona har gett fler intressanta fynd som kan tolkas som offernedsättningar.

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne. Mathilda Kjällquist m.fl.

Publikation

Skegrie 12:4 och 12:7

Rapport 2017:43. Lämningar från yngre stenåldern. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Östra Torn 29:24

Rapport 2017:34. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Östra Odarslöv 13:5, ESS-området

Rapport 2017:11. Forntid möter framtid, volym 1, 2, 3. Arkeologisk undersökning, Skåne. Kristian Brink & Stefan Larsson (red.)

Blogginlägg 2015.11.16

Våtmarker

Mossar och våtmarker är såväl goda geologiska arkiv som presumtiva ”fällor” arkeologiskt material. Möjligheterna är stora att finna fynd och...