2019

Rapport 2019:60. Arkeologisk förundersökning 2018. Skåne, Landskrona kommun, Landskrona socken, Borstahusen 1:1, fornlämning L2019:64, L1986:6688 (Landskrona 63), L1986:6687 (Landskrona 62) och L1985:686 (Landskrona 65)
Christoffer Hagberg och Mathilda Kjällquist med bidrag av Anne Carlie, Per Lagerås och Ola Magnell

Landskrona stad planerar för ett nytt bostadsområde, Strandstaden i Borstahusen. Med detta som bakgrund har Arkeologerna i Lund gjort en arkeologisk förundersökning av två områden inom en äldre del av Erikstorps golfbana. Lämningar av gropar och härdar, samt fynd i en våtmark inom området, visar att platsen främst har använts under bronsålder, men även under äldre stenålder.