Så här ser spåren av ölbryggningen ut.

Tusentals förkolnade skalkorn, som verkar vara rester av ölbryggning, har påträffats i lämningarna av en spis bland husen i östra delen av platån. Att vi tror att det verkligen rör sig om öltillverkning beror på att en del av kornen är groddade. Dessutom har några förkolnade humlefrukter påträffats.

– Skalkornet var det vanligaste sädesslaget både under vikingatid och medeltid och man kunde rosta det för att få fram mörkare öl. Spår av ölbryggning är ganska vanliga från den här perioden, men det är inte helt vanligt med så omfattande spår som detta. I princip alla hushåll bryggde sitt eget öl, och det ingick i baskosten både för vuxna och barn, berättar vår arkeobotaniker Jens Heimdahl.

Under medeltiden intog ölet en central plats i den sociala bordskulturen, och i äldre tid var det även kommunionsdrycken, alltså en rituell dryck, inom kulten.

– Denna idé, att gudar kunde bo i drycken, har antagits vara en av de föreställningar som underlättade introduktionen av kristendomen som bar med sig liknande tankar, menar Jens Heimdahl.

Skalkornen hittades i lämningarna av en spis.