Ju klurigare desto bättre.

Vi som var så säkra på att det är en medeltida (1050-1520) källare som vi undersöker! Men nu har bilden komplicerats.

Det verkar som att bara en del av ytan hör till en källare. I en annan del av schaktet finns en stensättning i botten. Och alldeles intill, där det inte ligger sten, är jorden grå och fuktig. Har det funnits en brunn här?

Dessutom löper en rad med stenar precis alldeles utanför, fast högre upp i ett annat lager. Är det en syllstensrad, där en husvägg av trä varit placerad? Hör den samman med något som verkar vara resterna efter en spis, som finns bara någon meter därifrån? Mystiken tätnar.

– Det här är verkligen komplext. Men vi kommer att reda ut det här, säger arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm.

Vi återkommer!