Under november månad utreder vi ett stort antal platser på Kolmården, norr om Norrköping. Målet är framförallt att hitta lämningar från stenåldern. Idag började fältarbete. I parken till Villa Skoga drogs de första sökschakten…