Det är inte bara vi arkeologer som är ute i granskogen vid Karlsmossen på Kolmården. Idag mötte vi två geotekniker från GEO-gruppen som provborrade vid ett tänkt tunnelpåslag. Borrkärnorna som de får upp läggs i trälådor och kommer sedan att analyseras för att se var i berget det finns sprickbildningar.

Till skillnad från geoteknikernas mer motoriserade verksamhet fick vi själva gräva provgropar för hand idag eftersom ingen grävmaskin kunde ta sig till ”Objekt XVI”. Tyvärr resulterade inte vår utredning av platsen till några fynd.