Arbetet med att ta bort överliggande jordlager, rötter och stenar pågår för fullt ute i Viggbyholm i Täby. Den vikingatida gården har legat vid en vik och kan ha varit en underlydande gård till närbelägna Kjula.

–Vi har hittat en del bruksföremål som keramik och nitar som speglar det vardagliga livet på gården, säger arkeologen John Hamilton.

De senaste två veckorna har arkeologerna legat i. Det handlar om drygt 8 000 kvadratmeter som ska banas av från torv och jord till mellan 10–30 centimeters djup innan man är nere på markytenivån där gården från yngre järnålder en gång i tiden stod. Arbetet sker både med grävmaskin och för hand.

– Det är ett drygt och tungt fysiskt arbete eftersom det finns mycket stenar och rötter i marken som ska bort, säger John Hamilton.

Det finns spår av flera olika hus i området, som arkeologerna tidigare såg under förundersökningen, men hur de passar ihop och under vilka faser de låg där vet man inte än. En gård bestod ofta av flera byggnader. Enligt John Hamilton är läget vid en skarp vik som skär in i landskapet lite originellt men det finns ingenting som tyder på att det skulle vara en så kallad storgård.

– Däremot skulle det kunna vara en underlydande gård till en annan större gård som ligger i närheten som heter Kjula eller Tjula och som nämns i de historiska källorna vilket är spännande, säger Hamilton.

Kanske fanns det även en gård på platsen under medeltiden.

–Vi har gjort en del medeltida fynd och hittat vad som ser ut som en medeltida huskonstruktion där väggarna vilar på en grund av stenar istället för på resta stolpar som under vikingatiden. Det är något vi diskuterar nu om platsen övergavs på vikingatiden eller om det fanns en gård där även under medeltiden.

Visningar för allmänheten

Under den pågående utgrävningen anordnas guidade visningar av utgrävningen för intresserade med ett mindre antal deltagare. (Arkeologerna, följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridningen av covid-19.)

Datum: Onsdagen den 1 juli kl 14.00
Onsdagen den 8 juli kl 17.30

Plats: Samling vid byggbodarna

Vecka 29 – 31 har vi uppehåll i den publika verksamheten i fält, men i augusti anordnas fler visningar. Datum hittar du i våra sociala kanaler eller på vår uppdragssida.