Efter en fullbordad maskinavbaning börjar vi se något tydligare vad som ligger framför oss att undersöka. Nu krävs kompletterande handrensning för att få en större förståelse för hur detaljer hänger ihop. Bebyggelselämningar från olika tidsfaser ligger till synes ihopblandade. En viktig och grundläggande uppgift blir att separera lämningarna i olika tidsskikt, för att förstå hur gården förändrats vid nybyggnader och tillbyggnader.

Även om det mesta fortfarande är otydligt, var det en konstruktion som framträdde tydligt redan i samband med maskinavbaningen. Den är kvadratisk, sju meter stor och består av ett ramverk av lagda stenar. Mitt på den högra sidan finns en öppning motsvarande en ingång och innanför motstående stenrad visar en sotfärgning det troliga läget för en eldstad.

Vi tänker oss att det kan vara en av de yngsta gårdsbyggnaderna, eftersom den tycks vara grundad på syllstenar som ligger kvar i stort sett orubbade och genom att den framkom ytligt, strax under grästorven. Undersökning och olika provtagning kommer förhoppningsvis att ge svar på vad byggnaden använts till och när den varit i bruk.