Västmanland

Uppdrag

Makt, status och gravar i Mälardalen

Två gravfält och tre boplatser från järnålder undersöktes i fjol i omgivningarna kring Häljeby och Viby i Västmanland. Under 2021 grävdes flera gårdar och gravfält längs med E18.

Uppdrag

Förhistoriska gårdar och gravar i Skälby

Ett gravfält från järnåldern med ett tjugotal gravar utanför Västerås undersöks i sommar. Kanske hittar vi även spår av de förhistoriska gårdar som en gång i tiden fanns på platsen.

Uppdrag

Kolarens vardag under lupp

Vi undersöker spåren efter de människor som levde i kolarmilans skugga.

Uppdrag

Förhistoriska gårdar vid Skälby

Kanske finns det gårdar från vår tideräknings början i Skälby utanför Västerås. Under hösten 2018 undersöks området.