Västmanland

Uppdrag

Skogsbrukslämningar i Frövi

Vi undersöker spåren efter de människor som levde i kolarmilans skugga.

Uppdrag

Förhistoriska gårdar vid Skälby

Kanske finns det gårdar från vår tideräknings början i Skälby utanför Västerås. Under hösten 2018 undersöks området.