Besök en arkeologisk utgrävning, kolla in vad som hittas vid den medeltida borgruinen i Biskopstuna i Österåker och hör mer om 9000 år gamla fynd och DNA i Linköping. Under Arkeologidagen anordnas en rad evenemang runt om i Sverige, här följer ett axplock.

Glada amatörarkeologer i Biskopstuna i Åkersberga norr om Stockholm. Bilden är från fjolårets utgrävning. Foto: Lena Beronius Jörpeland, Arkeologerna (CC-BY)

Uppland

Arkeologidagen vid Biskopstuna

Biskopstuna är en medeltida borgruin i Österskär, uppfördes av ärkebiskopen i Uppsala. Möt arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland som berättar om årets grävning som fokuseras på själva den vallgravsomgärdade borgen. Resultaten från tidigare års undersökningar visar att det finns en borggård med anslutande bebyggelse och aktiviteter på andra sidan vallgraven. Vilken ny kunskap om livet vid ärkebiskopens borg har vi fått under senaste årens grävningar och vilka fynd har man hittat i år?

Plats: Borgvägen 32, Österskär. 

Tider visningar: kl. 12.00 Visning av borgruinen (30 minuter) Lára Heimisdóttir, kommunantikvarie, berättar.
kl.12.30 Visning arkeologisk forskningsundersökning (45 minuter)  Arkeologerna berättar.
kl. 13.00 Visning av borgruinen (30 minuter) Lára Heimisdóttir, kommunantikvarie, berättar.
kl. 13.30 Visning arkeologisk forskningsundersökning (45 minuter) Arkeologerna berättar.

Entré: 10 kronor. Boka biljett via Visit Roslagen eller på Österåkers bibliotek. Begränsat antal platser!

Mer information hittar du på Österåkers kommuns hemsida
Mer information om tidigare års utgrävningar i Forskningsundersökning vid en ärkebiskopsborg

Arrangörer: Österåkers kommun i samverkan med Arkeologerna och Österåkers hembygds- och forminnesförening.

Bilden visar en målning "En söndag i Frisens park" av Frans Wilhelm Laurin, 1868. Från Stockholms stadsmuseum
Vid mitten av 1800-talet blev Frisens park ett populärt utflyktsmål. Målningen ”En söndag i Frisens park” är målad av Frans Wilhelm Laurin 1868 och finns på Stockholms stadsmuseum.

En söndag i Frisens park – Trädgårdsarkeologisk visning på Kungliga Djurgården

Välkommen till en trädgårdarkeologisk visning!

Under våren 2021 genomfördes en trädgårdsarkeologisk utredning i 1770-tals parken Frisens park under ledning av Arkeologerna vid Statens historiska museer på uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Under visningen gör vi ett djupdyk i parkens sedan länge igenlagda damm, promenerar på ursprungliga gångvägar och kommer de arkeologiska fynden nära medan vi berättar om parkens spännande historia.

Den trädgårdsarkeologiska utredningen är ett led i kunskapsuppbyggnaden inför en framtida restaurering som förvaltningen utför i samarbete med NIVÅ Landskapsarkitektur.

Tid: kl. 13:00-14:00
Plats: Frisens park, Bergsjölundsvägen 3 Parking (parkeringsplatsen), Stockholm

Mer information om utgrävningen hittar du på Frisens park på Djurgården 
Kontaktperson: Gunnar Björkman, parkchef, 070-324 83 67, gunnar.bjorkman@royalcourt.se
Arrangörer: Kungliga Djurgårdens förvaltning i samarbete med Arkeologerna

Ett vackert paradisspänne från Norrtil. Foto: Acta konserveringscentrum AB.

Gräv som en arkeolog och hör mer om Höjdarna i Norrtil

Välkommen till Sigtuna museum och lär dig mer om arkeologi, både i praktiken och som kunskapskälla! Testa att gräva som en arkeolog tillsammans med en pedagog. Vad hittar arkeologer i jorden och hur kan det tolkas?

Sensationella arkeologiska fynd har gett oss fakta om höjdarna i Norrtil. Alldeles utanför Sigtuna stad gjordes utgrävningar 2018 av Arkeologerna, som har gett ny kunskap om omlandet under järnålder och medeltid. Hör museets arkeolog Anders berätta om storgården i Norrtil och några andra kända storgårdar i Sigtunas närhet. Se även miniutställning om Höjdarna i Norrtil i museets entré.

Plats: Sigtuna museum
Tid: kl 11:00-16:00

http://www.sigtunamuseumandaart.se
Om den arkeologiska utgrävningen kan du läsa i Höjdarna i Norrtil i Sigtuna

Arrangörer: Sigtuna Museum & Art

Östergötland

Arkeologi i Östergötland – tre miniföreläsningar och en kort promenad

Årets nummer av Arkeologi i Östergötland innehåller många spännande artiklar. Kom och träffa några av författarna i Folkparksteatern i Gamla Linköping. Där berättar de bland annat om 9000 år gamla fynd, en flyttande hällristning och DNA som avslöjar en familj för tusen år sedan i Skänninge.

Plats: Folkparksteatern, Gamla Linköping
Tid: kl. 14:00-15:30

Mer information hittar du på Östergötlands museum
eller i nytt nummer: Arkeologi i Östergötland 2021

Arrangörer: Östergötlands museum, Arkeologerna SHM, Stiftelsen Kulturmiljövård och Gamla Linköping

En stad reser sig ur förfallet – vandring i 1700-talets Linköping

En stad reser sig ur förfallet – om byggboomen i 1700-talets Linköping.

På 1790-talet fick den unge handelsbokhållaren Frisk en idé. Han lyckades köpa tillbaka två tomter på Hunnebergsgatan, som hans familj tidigare ägt. 1795 lät han uppföra de ännu bevarade husen på Hunnebergsgatan 30, idag mera känd som Onkel Adamsgården. Bostadshuset var modernt för sin tid, med en lägenhet om tre rum och kök i varje våningsplan. Var Johan Peter Frisk unik för sin tid, eller var det tvärtom ett tecken i tiden?

1700-talet är en spännande period i Linköpings och Sveriges historia, en period av långsam återhämtning efter krig, pest och hungersnöd i början av seklet, och före de stora omvandlingarna genom industrialiseringen från 1800-talets mitt. Under 1700-talet växte befolkningen i landet och alltfler flyttade till städerna. En ny typ av trähus började byggas i Linköping, med plats för flera familjer. Nu byggdes den trästad som till stora delar revs under efterkrigstidens rekordår. Eller i bästa fall flyttades till Gamla Linköping.

Med start i gårdarna vid Hunnebergsgatan 5-9 vandrar vi på spaning efter bevarade och flyttade hus, i spåren av Linköpings första byggboom.

Plats: Hunnebergsgatan 5
Tider: kl 13.00 Vandring Hunnebergsgatan, start Hunnebergsgatan 5.
kl. 15.00 Vandring Ågatan och Stångebro, start Hunnebergsgatan 5.

Begränsat antal deltagare – obligatorisk föranmälan till goran.tagesson@hist.uu.se

Läs mer om tidigare projektet Hus och människor

Kontaktperson: Göran Tagesson, 010-480 81 68
Arrangörer: Forskningsprojektet HASP – Hus och Social praktik, Uppsala universitet.

Puffbild, foto: Markus Andersson