2020

Rapport 2020:96. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stockholms län, Uppland, Spånga kommun, Spånga socken, Akalla 4:1, L2014:7832
Katarina Appelgren