2017

Rapport 2017:138. Arkeologisk utredning, Södermanlands län, Södermanland, Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken, fastighet Alby 4:64
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning i Vagnhärad. Vid utredningen påträffades inget av antikvariskt intresse.