2019

Rapport 2019:149. Arkeologisk förundersökning. Uppsala län, Uppland, Enköpings kommun, Enköpings socken, Villberga–Mälby 1:3, Enköping 17:5/L1943:3134, Enköping 84:2/L1943:2813, Enköping 154/L1939:1421
Torbjörn Holback