2020

Rapport 2020:106. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåker socken, Älvsåker-Kyrkotorp 3:7, L1996:5763 (Älvsåker 58:1)
Johannes Nieminen