2018

Rapport 2018:135. Arkeologisk schaktövervakning. Stockholms län, Stockholms kommun, Stockholm stad, Näckström 6, Stockholm 103:1
Katarina Appelgren

Arkeologerna har utfört en arkeologisk schaktövervakning i delar av Arsenalsgatan inom stadslager Stockholm 103:1. I schaktet fanns endast spår av äldre nedläggningar av rör och i den västra delen fanns berg i dagen. Inget av antikvariskt intresse påträffades.