2019

Rapport 2019:61. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Boxholms kommun, Åsbo socken, Friggestorp 5:2 och Bötinge 2:5, RAÄ 78:1, 79:1, 150:1, 59:1.
Marita Sjölin