2016

Rapport 2016:101. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Äskatorp 7:21, Fjärås 149:1.

Bengt Nordqvist

År 1867 påträffades en brakteat vid Äskatorp. Knappt 150 år senare grävdes ytterligare en brakteat fram på samma plats.
På fyndplatsen fanns endast en naturlig sänka som sannolikt utgjort en våtmark