2015

Rapport 2015:13. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, Tändstiftet 1 med flera
Bengt Nordqvist

Förundersökningsområdet är beläget i en fornlämningsrik omgivning. I trakten finns många och fyndrika stenåldersbosättningar. Själva undersökningsområdet kantas av kända stenåldersboplatser. Vid undersökningen påträffades bland annat en härd och en stor mängd flintföremål.