2019

Ett sensationellt fynd av två båtgravar från vikingatid har undersökts under tidig sommar 2019 vid Gamla Uppsala prästgård. I den ena graven har en man begravts tillsammans med en häst och en hund.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning i Gamla Uppsala hösten 2018 som Arkeologerna vid Statens historiska museer hittade båtgravarna. Svenska kyrkan planerar att göra en tillbyggnad till prästgården och arkeologerna undersökte bland annat en brunn och en källare från tidigmodern tid. I närheten av de yngre lämningarna påträffades gravarna.