Övrigt

Publikation

De förhistoriska gårdarna i Ribby

Arkeologisk undersökning vid Ribby ängar. Populärvetenskaplig publikation. Nr 40 i Haninge hembygdgilles skriftserie John Hamilton och Fredrik Larsson

Publikation

Gravar och de dödas ben

I Stala på Orust. Broschyr.

Publikation

Från lagunens människor till bronsålderns bönder

En boplats i Borstahusen. Broschyr

Publikation

Arkeologi i Viggbyholm 2020

Arkeologerna i samarbete med Uppdrag Arkeologi undersöker en förhistorisk gård i Viggbyholm.

Publikation

Boat burials at Gamla Uppsala vicarage

A unique find of two boat burials from the Viking Age (800–1 050 AD) have been uncovered in Uppsala. Brochure

Publikation

Båtgravar vid Gamla Uppsala prästgård

Ett sensationellt fynd av två båtgravar från vikingatid har undersökts under tidig sommar 2019 vid Gamla Uppsala prästgård. Broschyr

Publikation

Vikingatida gravar vid Bådstorp

Om utgrävningen av ett vikingatida gravfält strax norr om Norrköping, i Östergötland. Broschyr

Publikation

Trädgårdsarkeologi

Ett nytt fält inom svensk arkeologi. Karin Lindeblad. Broschyr, 2016