2022

Populärvetenskaplig publikation. NR 40 i Haninge hembygdgilles skriftserie
John Hamilton och Fredrik Larsson

Arkeologisk undersökning vid Ribby ängar.
Hösten 2016 undersökte Arkeologerna vid Statens historiska museer (SHM) en gårdslämning från brons- och järnålder i dagens Ribby ängar. Gårdens välbevarade lämningar och spännande öden över mer än tusen år gav en viktig pusselbit för att närmare kunna tolka Ribbys och Åbys äldre historia.