2020

Boplatsen är belägen på en höjd som nu, efter att undersökningsområdets östra skogsbeklädda slänt avverkats åter är tydligt urskiljbar för nutida besökare. Vid tidpunkten för gårdens brukande fanns i öster en havsvik som de boende sannolikt hållit ett vakande öga över. Redan under folkvandrandringstiden tror vi att platsen är bebodd och här lever och verkar människor i några hundra år tills den den någon gång under vikingatiden slutligen överges. Av flera skäl tror vi att gården hette Vikby och att den var en föregångare till en gård med samma namn som omnämndes i skrift redan under medeltiden. Den historiska utvecklingen leder så småningom fram till att markerna senare tillhör Viggbyholms säteri.