2016

Karin Lindeblad

Under de senaste tio åren har vi vidareutvecklat fält- och analysmetoder för att få fram ny kunskap om historiska trädgårdsodlingar. Detta har lett fram till helt ny kunskap – bland annat har tidigare i stort sett okända stadsträdgårdar från 1200-talet och framåt identifierats. En ny bild framträder om när, var och hur olika växter introducerades i Sverige, vilket i sin tur bidrar till att bredda mat- och dryckeskulturens historia.

Arkeologerna är rikstäckande och inom organisationen arbetar vi tvärvetenskapligt med specialistkompetenser samlade inom organisationen. Vi har arkeologer med särskild inriktning på trädgårdsarkeologi, specialister som arbetar med arkeobotanisk analys, pollen och vedart, analys av historiska kartor och prospektering med georadar.

2015_senaste_arkeologerna_tradgardsarkeologi_flyer_2015_ny