2019

Gravfält med 150 gravar

Just nu pågår en utgrävning av ett vikingatida gravfält strax norr om Norrköping. Den är den största i sitt slag i Östergötland och under hösten 2019 kommer vi att undersöka över 150 gravar. När utgrävningen är klar ska gravfältet ge plats för ett stickspår till Ostlänken.