2018

Rapport 2018:27. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Tölö 4:11 och 4:148, Tölö 228
Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén

En boplats och lämningar i en äldre åfåra. Under oktober månad 2016 utförde Arkeologerna Mölndal en arkeologisk utredning i Tölö, Kungsbacka. Vid utredningen påträffades en tidigare okänd fornlämning med boplatslämningar och en övrig kulturhistorisk lämning, en fyndplats med organiskt material.