2023

Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Borgeby och Flädie socken, Borgeby 40:1 och Flädie 39:1, L1989:1898 (Borgeby 48:8) och L1989:1018 (Flädie 37:1)
Sofia Lindberg och Fredrik Strandmark