2018

Rapport 2018:53. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Täby kommun, Täby socken, Hästen 2 och 3, Täby 610 och Täby 611
Torbjörn Holback

Hösten 2017 genomförde Arkeologerna en förundersökning av två torplägen som låg i området kring den nu nedlagda galoppbanan i Täby. De två torpen, Bunken och Dängan, var kända sedan slutet på 1600-talet men var vid undersökningstillfället inte synliga ovan mark. Trots att torpen etablerats vid ungefär samma tid så visade resultaten av undersökningarna på två lämningar med helt olika karaktärer. Ett av torpen var fragmentariskt och därmed mer svårtolkat, det andra var tydligt till sin struktur och lätt att placera kronologiskt. Ett av torpen var i bruk in i slutet av 1950-talet, det andra hade troligtvis rivits 100 år tidigare.