2019

Rapport 2019:20. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Boxholms kommun, Ekeby socken, Diseberg 1:1, Ryckelsby 1:8, 2:5 och 2:7, Ekeby fornlämningsnr 214:1, 251:1 med flera
Annika Helander