2016

Rapport 2016:69. Arkeologisk schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Åtvidabergs kommun, Yxnerums socken och kyrka
Författare: Rikard Hedvall