2016

Rapport 2016:70. Arkeologisk schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Ledbergs socken och kyrka
Författare: Rikard Hedvall