2021

Rapport 2021:25
Arkeologisk utredning etapp 1
Örebro län, Närke, Örebro och Kumla kommuner, Örebro, Mosås, Kumla och Hardemo socknar
Louise Evanni och Katarina Appelgren