Rapport 2019:148. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Södermanland, Stockholms kommun, Katarina socken, Sturen Större 12,
Stockholm 103:1 & 160:1
Tomas Westberg