2019

Rapport 2019:12. Arkeologisk utredning steg 1 och 2 och förundersökningar. Västra Götalands län, Västergötland, Alingsås och Vårgårda
kommuner, Bälinge, Hol och Siene socken, Bälinge 1:1 med flera, Hol 53:1, 160, 161, 162, 163, Siene 234 och 235
Jessica Andersson

Under 2018 genomförde Arkeologerna en utredning av sammanlagt 23 områden mellan Bälinge och Vårgårda i Västra Götalands län. Anledningen var att Trafkverket planerar för nya sträckningar av enskilda vägar och vägar med besittningsrätt. Utredningen resulterade i två nyupptäckta torplämningar, två områden med fossil åker, tre röjningsrösen av historisk karaktär och en hålväg. Den påträfade torplämningen Siene 235 delundersöktes under sommaren och hösten 2018 genom en arkeologisk förundersökning. Resultaten av undersökningarna har sammanställts i denna rapport.