2015

Rapport 2015:93. Arkeologisk utredning och undersökning. Uppsala län, Uppland, Heby kommun, Harbo socken, Gräsbo 3:2, 3:12 och 5:1
Niclas Björck

Under mars 2012 genomfördes utredning av tre nya stolpplatser och en fyndplatsundersökning vid en fjärde stolpplats inför en planerad ombyggnad av en kraftledning mellan Stackbo och Hamra i Gästrikland och Uppland. Kraftledningen går genom ett varierat landskap och flera olika landskapstyper påverkas. Vid Gräsbo rör det sig idag om ett rent agrart område. Så har området varit åtminstone sedan 1600-talet men dessförinnan var det först en havsvik och därefter en sjö. Den nu funna träartefakten har hamnat på platsen cirka 3500 f.Kr. när dalgången vid Gräsbo stod på gränsen mellan havsvik och sjö. På uddarna som omslöt Gräsboviken fanns vid denna tid neolitiska kustboplatser och det ter sig rimligt att det är någon med sitt ursprung i en sådan bebyggelse som har täljt och format föremålet.

Fyndet ger upphov till en rad nya frågor kring teknologi och människornas kulturella sammanhang.

Denna rapport omfattar både fyndplatsundersökningen och de utredningar som gjordes på tre andra stolpplatser längs en sträcka av en kilometer. Vidare presenteras dokumentation, analyser och tolkningen av Gräsbobågen.