2019

Rapport 2019:134. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stockholms län, Södermanland, Nacka kommun och socken, fastighet Erstavik 25:1
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning i Drevinge i Nacka socken och kommun. Vid utredningen påträfades tre färdvägar och en lägenhetsbebyggelse.